• ĐÁ MOSAIC H01-SS

  1.188.0001.680.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu dăm kết  
  Thêm vào giỏ hàng-29%
 • ĐÁ MOSAIC H11-23×23

  720.000830.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 15 x 15mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài mịn MÀU SẮC Màu kem vân đá marble, màu nâu vân đá marble, màu nâu vàng vân đá marble  
  Thêm vào giỏ hàng-13%
 • ĐÁ MOSAIC H20-SS-BROKEN

  1.485.0001.960.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu kem vân đá marble  
  Thêm vào giỏ hàng-24%
 • ĐÁ MOSAIC H202122-SS

  1.595.0002.050.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu, màu kem, màu vàng vân marble   
  Thêm vào giỏ hàng-22%
 • ĐÁ MOSAIC H202122-SS-BROKEN

  1.155.0001.620.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu vân marble, màu kem vân đá marble, màu nâu vàng vân đá marble  
  Thêm vào giỏ hàng-29%
 • ĐÁ MOSAIC H21-23×23

  1.265.0001.650.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 23mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mịn MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
  Thêm vào giỏ hàng-23%
 • ĐÁ MOSAIC H21-SS

  1.595.0002.050.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
  Thêm vào giỏ hàng-22%
 • ĐÁ MOSAIC H21-SS-BROKEN

  1.155.0001.620.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
  Thêm vào giỏ hàng-29%
 • ĐÁ MOSAIC H60-SS-BROKEN

  1.078.0001.260.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu trắng vân đá marble  
  Thêm vào giỏ hàng-14%
 • ĐÁ MOSAIC H68-SS

  1.155.0001.620.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu kem, màu đen vân  
  Thêm vào giỏ hàng-29%
 • ĐÁ MOSAIC HS04

  825.0001.180.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 295mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu vàng kem  
  Thêm vào giỏ hàng-30%
 • ĐÁ MOSAIC HS060809

  880.0001.250.000

  KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu trắng kem  
  Thêm vào giỏ hàng-30%