• BTG-01

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-02

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-03

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-04

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-05

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-06

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 300 x 300mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-07

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 300 x 300mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-08

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 240 x 240mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (16 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • BTG-09

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 400 x 400mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (6 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • DG-01

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 190 x 190mm CHẤT LIỆU Bê tông ĐẶC ĐIỂM Bề mặt mịn dễ sơn phủ, có rãnh thi công cốt thép TRỌNG LƯỢNG 4.2 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (25 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • DG-02

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 190 x 190mm CHẤT LIỆU Bê tông ĐẶC ĐIỂM Bề mặt mịn dễ sơn phủ, có rãnh thi công cốt thép TRỌNG LƯỢNG 4.2 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (25 Viên/m2)
  Đọc tiếp
 • DG-03

  Liên hệ

  THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 190 x 190mm CHẤT LIỆU Bê tông ĐẶC ĐIỂM Bề mặt mịn dễ sơn phủ, có rãnh thi công cốt thép TRỌNG LƯỢNG 4.2 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (25 Viên/m2)
  Đọc tiếp