Danh mục Sản phẩm

  • BTG-01

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-02

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-03

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-04

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-05

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 280 x 280mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 ~ 5.6 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-06

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 300 x 300mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-07

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 300 x 300mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (12 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-08

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 240 x 240mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (16 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • BTG-09

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 400 x 400mm CHẤT LIỆU Bê tông TRỌNG LƯỢNG 5.3 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (6 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • DG-01

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 190 x 190mm CHẤT LIỆU Bê tông ĐẶC ĐIỂM Bề mặt mịn dễ sơn phủ, có rãnh thi công cốt thép TRỌNG LƯỢNG 4.2 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (25 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • DG-02

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 190 x 190mm CHẤT LIỆU Bê tông ĐẶC ĐIỂM Bề mặt mịn dễ sơn phủ, có rãnh thi công cốt thép TRỌNG LƯỢNG 4.2 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (25 Viên/m2)
   Đọc tiếp
  • DG-03

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU GREEN TILE KÍCH THƯỚC 190 x 190mm CHẤT LIỆU Bê tông ĐẶC ĐIỂM Bề mặt mịn dễ sơn phủ, có rãnh thi công cốt thép TRỌNG LƯỢNG 4.2 kg ĐƠN VỊ TÍNH Viên ~ (25 Viên/m2)
   Đọc tiếp