Danh mục Sản phẩm

  • PRIME 8416 – 60×60

   280.000350.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Nhám, hiệu ứng sugar Có 8 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương porcelain CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-20%
  • PRIME 8417 – 60×60

   285.000350.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Nhám, hiệu ứng sugar Có 8 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương porcelain CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-19%
  • PRIME 8418 – 60×60

   285.000350.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Nhám, hiệu ứng sugar Có 8 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương porcelain CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-19%
  • PRIME 8419 – 60×60

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Nhám – Có 8 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương porcelain CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Đọc tiếp
  • PRIME 8420 – 60×60

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Nhám – Có 8 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương porcelain CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Đọc tiếp
  • PRIME 8436 – 60×60

   240.000280.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Chống trơn – có 3 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương granite CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-14%
  • PRIME 8437 – 60×60

   240.000280.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Chống trơn – có 3 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương granite CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4Viên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-14%
  • PRIME 8438 – 60×60

   240.000280.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Chống trơn – có 3 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương granite CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4V iên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-14%
  • PRIME 8439 – 60×60

   240.000280.000

   THƯƠNG HIỆU Prime BỀ MẶT Chống trơn – Có 3 face khác nhau KÍCH THƯỚC 600 x 600mm CHẤT LIỆU Xương granite CÔNG NĂNG Gạch lát nền, Gạch ốp tường ĐƠN VỊ TÍNH m2 QUY CÁCH ĐÓNG HỘP 4Viên/ hộp = 1.44m2  
   Thêm vào giỏ hàng-14%