Danh mục Sản phẩm

  • KEO DÁN GẠCH WEBEREPOX EASY

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Thùng QUY CÁCH ĐÓNG BAO 5 Kg / Thùng MÀU SẮC 12 màu Thành Phần Keo 2 thành phần Thành phần A – Nhựa 4 kg  Thành phần B – Chất làm cứng 1kg
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI 2 IN 1

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 25 Kg / Bao MÀU SẮC Màu xám XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI FIX

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 25 Kg / Bao MÀU SẮC Màu xám, màu trắng XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI FLEX

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 20 Kg / Bao MÀU SẮC Màu xám XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI GRES

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 20 Kg / Bao MÀU SẮC Màu xám, màu trắng XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI NO STAIN

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 20 Kg / Bao MÀU SẮC Màu xám, màu trắng XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI THICK

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 25 Kg / Bao MÀU SẮC XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO DÁN GẠCH WEBERTAI VIS

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Ốp lát gạch, đá ĐƠN VỊ TÍNH Bao QUY CÁCH ĐÓNG BAO 25 Kg / Bao MÀU SẮC Màu xám XUẤT XỨ Việt Nam
   Đọc tiếp
  • KEO TRÀ RON / CHÍT MẠCH WEBER

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU WEBER CÔNG NĂNG Trà ron / Chít mạch ĐƠN VỊ TÍNH Kg / Gói QUY CÁCH ĐÓNG BAO 01 Kg / Gói MÀU SẮC 21 màu
   Đọc tiếp