Danh mục Sản phẩm

  • GẠCH INDONESIA GEL01

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men matt, men sần KÍCH THƯỚC 300x600mm, 600×600 mm, 600x1200mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GEL02

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men matt, men sần KÍCH THƯỚC 300x600mm, 600×600 mm, 600x1200mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GEL03

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men matt, men sần KÍCH THƯỚC 300x600mm, 600×600 mm, 600x1200mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GEL04

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men matt, men sần KÍCH THƯỚC 300x600mm, 600×600 mm, 600x1200mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GHR01

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, bán bóng có 10 face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600 mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia MÀU SẮC Màu ghi sáng CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GHR02

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 10 face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600 mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GHR03

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 10 Face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600 mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GHR04

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 10 face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600 mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia MÀU SẮC Màu nâu nhạt CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GHR05

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 10 face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600 mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2  
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GHR06

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 10 Face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600 mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia MÀU SẮC Màu nâu nhạt CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GIP01

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 5 face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600mm, 600 x 1200mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia MÀU SẮC Màu trắng ghi sáng CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2
   Đọc tiếp
  • GẠCH INDONESIA GIP02

   Liên hệ

   THƯƠNG HIỆU Niro Granite BỀ MẶT Men mờ, có 5 face khác nhau KÍCH THƯỚC 300 x 600mm, 600 x 600mm, 600 x 1200mm CHẤT LIỆU Granite XUẤT XỨ Indonesia MÀU SẮC Màu kem vàng CÔNG NĂNG Gạch Lát Nền, Gạch Ốp Tường ĐƠN VỊ TÍNH m2
   Đọc tiếp