Danh mục Sản phẩm

  • INAX DCF-20BNET/WAB-1

   4.940.000

   VIÊN/ VỈ 14 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 12 vỉ VỈ/ M2 14.1 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 235 x 19 mm KÍCH THƯỚC VỈ 237 x 300 mm ĐỘ DÀY 15.5 mm LOẠI GẠCH Dạng que KHỐI LƯỢNG THÙNG 20 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX DCF-20BNET/WAB-2

   4.940.000

   VIÊN/ VỈ 14 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 12 vỉ VỈ/ M2 14.1 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 235 x 19 mm KÍCH THƯỚC VỈ 237 x 300 mm ĐỘ DÀY 15.5 mm LOẠI GẠCH Dạng que KHỐI LƯỢNG THÙNG 20 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX DCF-20BNET/WAB-3

   4.940.000

   VIÊN/ VỈ 14 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 12 vỉ VỈ/ M2 14.1 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 235 x 19 mm KÍCH THƯỚC VỈ 237 x 300 mm ĐỘ DÀY 15.5 mm LOẠI GẠCH Dạng que KHỐI LƯỢNG THÙNG 20 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX DCF-20BNET/WAB-4

   4.940.000

   VIÊN/ VỈ 14 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 12 vỉ VỈ/ M2 14.1 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 235 x 19 mm KÍCH THƯỚC VỈ 237 x 300 mm ĐỘ DÀY 15.5 mm LOẠI GẠCH Dạng que KHỐI LƯỢNG THÙNG 20 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECO-30NET/WE2NN

   3.900.000

   VIÊN/ VỈ 100 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 30.3 x 30.3 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 4.5 $ 8.5 mm LOẠI GẠCH Dạng mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 12.5 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECO-30NET/WE3NN

   3.900.000

   VIÊN/ VỈ 100 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 30.3 x 30.3 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 4.5 $ 8.5 mm LOẠI GẠCH Dạng mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 12.5 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECP-25NET/LUX-12

   4.500.000

   VIÊN/ VỈ 144 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 25.25 x 25.25 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 6 $ 8.5 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 11 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECP-25NET/LUX-13

   4.500.000

   VIÊN/ VỈ 144 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 25.25 x 25.25 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 6 $ 8.5 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 11 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECP-275NET/RGS-1

   3.700.000

   VIÊN/ VỈ 48 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 24.25 x 74.75 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 6.0 $ 8.0 mm LOẠI GẠCH Dạng mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 12.2 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECP-275NET/RGS-2

   3.700.000

   VIÊN/ VỈ 48 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 24.25 x 74.75 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 6.0 $ 8.0 mm LOẠI GẠCH Dạng mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 12.2 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECP-275NET/RGS-3

   3.700.000

   VIÊN/ VỈ 48 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 11 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 24.25 x 74.75 mm KÍCH THƯỚC VỈ 303 x 303 mm ĐỘ DÀY 6.0 $ 8.0 mm LOẠI GẠCH Dạng mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 12.2 kg  
   Thêm vào giỏ hàng
  • INAX ECP-303/RBM1N

   2.900.000

   VIÊN/ VỈ  36 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 22 vỉ VỈ/ M2 11.3 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 303 x 303 mm KÍCH THƯỚC VỈ  303 x 303 mm ĐỘ DÀY 5.5 mm LOẠI GẠCH Khác KHỐI LƯỢNG THÙNG 18.1 kg  
   Thêm vào giỏ hàng