• GẠCH THẺ M1100-100x100MM

  220.000290.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu trắng phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-24%
 • GẠCH THẺ M1100Y-100x100MM

  240.000310.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu trắng phẳng mịn SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-23%
 • GẠCH THẺ M1102-100x100MM

  340.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xám nhạt bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-19%
 • GẠCH THẺ M1102B-100x100MM

  340.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xám nhạt bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-19%
 • GẠCH THẺ M1103-100x100MM

  350.000450.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu ghi sẫm bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc
  Thêm vào giỏ hàng-22%
 • GẠCH THẺ M1103Y-100x100MM

  335.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu ghi phẳng mịn SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-20%
 • GẠCH THẺ M1104-100x100MM

  325.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xanh dương phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-23%
 • GẠCH THẺ M1105-10x100MM

  325.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu vàng phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-23%
 • GẠCH THẺ M1106-100x100MM

  330.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xanh cốm bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-21%
 • GẠCH THẺ M1106Y-100x100MM

  350.000420.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xanh cốm phẳng mịn SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-17%
 • GẠCH THẺ M1107-100x100MM

  350.000470.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu đen phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-26%
 • GẠCH THẺ M1107Y-100x100MM

  330.000435.000

  CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu đen mịn phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
  Thêm vào giỏ hàng-24%