Danh mục Sản phẩm

  • GẠCH THẺ M1100-100x100MM

   220.000290.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu trắng phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-24%
  • GẠCH THẺ M1100Y-100x100MM

   240.000310.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu trắng phẳng mịn SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-23%
  • GẠCH THẺ M1102-100x100MM

   340.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xám nhạt bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-19%
  • GẠCH THẺ M1102B-100x100MM

   340.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xám nhạt bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-19%
  • GẠCH THẺ M1103-100x100MM

   350.000450.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu ghi sẫm bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc
   Thêm vào giỏ hàng-22%
  • GẠCH THẺ M1103Y-100x100MM

   335.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu ghi phẳng mịn SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-20%
  • GẠCH THẺ M1104-100x100MM

   325.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xanh dương phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-23%
  • GẠCH THẺ M1105-10x100MM

   325.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu vàng phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-23%
  • GẠCH THẺ M1106-100x100MM

   330.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xanh cốm bóng phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-21%
  • GẠCH THẺ M1106Y-100x100MM

   350.000420.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu xanh cốm phẳng mịn SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-17%
  • GẠCH THẺ M1107-100x100MM

   350.000470.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu đen phẳng bóng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-26%
  • GẠCH THẺ M1107Y-100x100MM

   330.000435.000

   CHẤT LIỆU Ceramic KÍCH THƯỚC 100x100mm ỨNG DỤNG Ốp tường MÀU SẮC Màu đen mịn phẳng SỐ VIÊN/ THÙNG 110 Viên =1,1m2 CÂN NẶNG/ THÙNG 13,5 Kg XUẤT XỨ Trung Quốc  
   Thêm vào giỏ hàng-24%