Danh mục Sản phẩm

  • ĐÁ MOSAIC HS04

   825.0001.180.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 295mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu vàng kem  
   Thêm vào giỏ hàng-30%
  • ĐÁ MOSAIC HS060809

   880.0001.250.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu trắng kem  
   Thêm vào giỏ hàng-30%
  • ĐÁ MOSAIC HS08

   858.0001.260.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 295mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu kem đen vân đá  
   Thêm vào giỏ hàng-32%
  • ĐÁ MOSAIC HS202122

   935.0001.480.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 295mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu kem vân đá marble , màu nâu vàng vân đá marble, màu nâu vân marble  
   Thêm vào giỏ hàng-37%
  • ĐÁ MOSAIC HS21

   935.0001.480.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 295mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
   Thêm vào giỏ hàng-37%
  • ĐÁ MOSAIC T01-23×23

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 23mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC T01-48×48

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 48 x 48mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC T01-BROKEN

   572.000780.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu đá dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC T01-HEXAGON 30×30

   858.0001.260.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 275 x 285mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 30 x 30mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-32%
  • ĐÁ MOSAIC T03-48×98

   748.0001.080.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 48 x 98mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Socola  
   Thêm vào giỏ hàng-31%
  • ĐÁ MOSAIC T03-BROKEN

   715.000950.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Socola  
   Thêm vào giỏ hàng-25%
  • ĐÁ MOSAIC T04-23×23

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 23mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt rung bo cạnh MÀU SẮC Màu vàng  
   Thêm vào giỏ hàng-27%