Danh mục Sản phẩm

  • Nơi nhập dữ liệu

   BL5M

   2.050.0002.780.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn MÀU SẮC  Trắng
   Thêm vào giỏ hàng-26%
  • Nơi nhập dữ liệu

   BTE

   1.820.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả dọc  MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   C0504

   2.820.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng  LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L  CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn   MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   C109

   2.820.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng  LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L  CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn   MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   V199

   5.040.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng  LƯỢNG NƯỚC XẢ  4.5L  CÔNG NGHỆ XẢ  Xả vanh kín  CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn   MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   V35

   2.850.0003.450.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng  LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L  CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút  CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn   MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng-17%
  • Nơi nhập dữ liệu

   V37M

   2.850.0003.450.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng  LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L  CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút  CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn   MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng-17%
  • Nơi nhập dữ liệu

   V38

   3.070.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn MÀU SẮC  Trắng
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   V39M

   2.920.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng  LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L  CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút  CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn   MÀU SẮC  Trắng 
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   V41

   3.480.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn MÀU SẮC  Trắng
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   V42

   3.540.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn MÀU SẮC  Trắng
   Thêm vào giỏ hàng
  • Nơi nhập dữ liệu

   V45

   3.340.000

   HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn MÀU SẮC  Trắng
   Thêm vào giỏ hàng