Danh mục Sản phẩm

  • Nơi nhập dữ liệu

   NẸP CHỐNG TRƠN TRƯỢT NHÔM, ĐỒNG, INOX

   Liên hệ

   TÊN HÀNG Nẹp chống trơn trượt MÀU SẮC Nhôm, vàng mờ, inox, Sâm banh CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.700mm/Cây Rộng x cao 41 x 13mm 55 x 35mm 44 x 6mm
   Đọc tiếp
  • Nơi nhập dữ liệu

   NẸP CHỮ L NHÔM, ĐỒNG, INOX

   Liên hệ

   TÊN HÀNG Nẹp chữ L MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng x cao 20 x 10mm 12 x 9mm 20 x 15mm 30 x 20mm 16 x 4mm  
   Đọc tiếp
  • Nơi nhập dữ liệu

   NẸP CHỮ T NHÔM, ĐỒNG, INOX

   Liên hệ

   TÊN HÀNG Nẹp chữ T MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng  T6=6mm T8=8mm T10=10mm T12=12mm T14=14mm T20=20mm T25=25mm T30=30mm  
   Đọc tiếp
  • Nơi nhập dữ liệu

   NẸP CHỮ U NHÔM, ĐỒNG, INOX

   Liên hệ

   TÊN HÀNG Nẹp chữ U MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng x cao 20 x 8mm 10 x 10mm 12 x 4mm 5.5 x 6mm
   Đọc tiếp
  • Nơi nhập dữ liệu

   NẸP CHỮ V NHÔM, ĐỒNG, INOX

   Liên hệ

   TÊN HÀNG Nẹp chữ V MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng  V10=10mm V15=15mm T20=20mm T25=25mm T30=30mm
   Đọc tiếp
  • Nơi nhập dữ liệu

   NẸP GÓC NGOÀI NHÔM, ĐỒNG, INOX

   Liên hệ

   TÊN HÀNG Nẹp góc ngoài MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng x cao 44 x 13.2mm
   Đọc tiếp