Danh mục Sản phẩm

  • ĐÁ MOSAIC H01-SS

   1.188.0001.680.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-29%
  • ĐÁ MOSAIC H11-23×23

   720.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 15 x 15mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài mịn MÀU SẮC Màu kem vân đá marble, màu nâu vân đá marble, màu nâu vàng vân đá marble  
   Thêm vào giỏ hàng-13%
  • ĐÁ MOSAIC H20-SS-BROKEN

   1.485.0001.960.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu kem vân đá marble  
   Thêm vào giỏ hàng-24%
  • ĐÁ MOSAIC H202122-SS

   1.595.0002.050.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu, màu kem, màu vàng vân marble   
   Thêm vào giỏ hàng-22%
  • ĐÁ MOSAIC H202122-SS-BROKEN

   1.155.0001.620.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu vân marble, màu kem vân đá marble, màu nâu vàng vân đá marble  
   Thêm vào giỏ hàng-29%
  • ĐÁ MOSAIC H21-23×23

   1.265.0001.650.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 23mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mịn MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
   Thêm vào giỏ hàng-23%
  • ĐÁ MOSAIC H21-SS

   1.595.0002.050.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
   Thêm vào giỏ hàng-22%
  • ĐÁ MOSAIC H21-SS-BROKEN

   1.155.0001.620.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu nâu vân marble  
   Thêm vào giỏ hàng-29%
  • ĐÁ MOSAIC H60-SS-BROKEN

   1.078.0001.260.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu trắng vân đá marble  
   Thêm vào giỏ hàng-14%
  • ĐÁ MOSAIC H68-SS

   1.155.0001.620.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ Ngẫu nhiên SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài hone MÀU SẮC Màu kem, màu đen vân  
   Thêm vào giỏ hàng-29%