• Nơi nhập dữ liệu

  NẸP CHỐNG TRƠN TRƯỢT NHÔM, ĐỒNG, INOX

  Liên hệ

  TÊN HÀNG Nẹp chống trơn trượt MÀU SẮC Nhôm, vàng mờ, inox, Sâm banh CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.700mm/Cây Rộng x cao 41 x 13mm 55 x 35mm 44 x 6mm
  Đọc tiếp
 • Nơi nhập dữ liệu

  NẸP CHỮ L NHÔM, ĐỒNG, INOX

  Liên hệ

  TÊN HÀNG Nẹp chữ L MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng x cao 20 x 10mm 12 x 9mm 20 x 15mm 30 x 20mm 16 x 4mm  
  Đọc tiếp
 • Nơi nhập dữ liệu

  NẸP CHỮ T NHÔM, ĐỒNG, INOX

  Liên hệ

  TÊN HÀNG Nẹp chữ T MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng  T6=6mm T8=8mm T10=10mm T12=12mm T14=14mm T20=20mm T25=25mm T30=30mm  
  Đọc tiếp
 • Nơi nhập dữ liệu

  NẸP CHỮ U NHÔM, ĐỒNG, INOX

  Liên hệ

  TÊN HÀNG Nẹp chữ U MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng x cao 20 x 8mm 10 x 10mm 12 x 4mm 5.5 x 6mm
  Đọc tiếp
 • Nơi nhập dữ liệu

  NẸP CHỮ V NHÔM, ĐỒNG, INOX

  Liên hệ

  TÊN HÀNG Nẹp chữ V MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng  V10=10mm V15=15mm T20=20mm T25=25mm T30=30mm
  Đọc tiếp
 • Nơi nhập dữ liệu

  NẸP GÓC NGOÀI NHÔM, ĐỒNG, INOX

  Liên hệ

  TÊN HÀNG Nẹp góc ngoài MÀU SẮC Vàng bóng, nhôm, vàng mờ, inox CHẤT LIỆU Đồng, inox, nhôm KÍCH THƯỚC Dài  2.500mm/Cây Rộng x cao 44 x 13.2mm
  Đọc tiếp