Danh mục Sản phẩm

  • ĐÁ MOSAIC S01-15×15

   748.0001.080.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 15 x 15mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Màu dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-31%
  • ĐÁ MOSAIC S01-23×23

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 23mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC S01-23×48

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 48mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC S01-23×98

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 98mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC S01-48×48

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 48 x 48mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Màu nâu vàng vân đá Marble
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC S01-48×98

   605.000830.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 48 x 98mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Màu đá dăm kết
   Thêm vào giỏ hàng-27%
  • ĐÁ MOSAIC S01-HEXAGON 48×48

   825.0001.180.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 48 x 48mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Dăm kết  
   Thêm vào giỏ hàng-30%
  • ĐÁ MOSAIC S03-15x15x32

   1.078.0001.650.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 15 x 15 x 32mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Socola  
   Thêm vào giỏ hàng-35%
  • ĐÁ MOSAIC S03-23×23

   748.000850.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 23mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Socola  
   Thêm vào giỏ hàng-12%
  • ĐÁ MOSAIC S03-23×48

   748.0001.080.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 23 x 48mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Socola  
   Thêm vào giỏ hàng-31%
  • ĐÁ MOSAIC S03-48×48

   748.0001.080.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 48 x 48mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Màu Socola  
   Thêm vào giỏ hàng-31%
  • ĐÁ MOSAIC S032021-15×15

   1.375.0001.700.000

   KÍCH THƯỚC VỈ 305 x 305mm KÍCH THƯỚC VIÊN/VỈ 15 x 15mm SỐ LƯỢNG VỈ/HỘP 11 Vỉ/hộp ĐƠN VỊ TÍNH m2 BỀ MẶT Bề mặt mài bóng MÀU SẮC Màu socola + màu kem và màu nâu vân đá marble
   Thêm vào giỏ hàng-19%