• INAX-325/FBM-1

  667.000950.000

  VIÊN/ VỈ  10 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 20 vỉ VỈ/ M2 19.03 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 32.5 x 145 mm KÍCH THƯỚC VỈ  251 x 209.3 mm ĐỘ DÀY 7 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 13.5 kg  
  Thêm vào giỏ hàng-30%
 • INAX-325/FBM-2

  667.000950.000

  VIÊN/ VỈ  10 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 20 vỉ VỈ/ M2 19.03 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 32.5 x 145 mm KÍCH THƯỚC VỈ  251 x 209.3 mm ĐỘ DÀY 7 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 13.5 kg  
  Thêm vào giỏ hàng-30%
 • INAX-325/FBM-3

  667.000950.000

  VIÊN/ VỈ  10 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 20 vỉ VỈ/ M2 19.03 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 32.5 x 145 mm KÍCH THƯỚC VỈ  251 x 209.3 mm ĐỘ DÀY 7 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 13.5 kg  
  Thêm vào giỏ hàng-30%
 • INAX-355/GLM-1

  596.000850.000

  VIÊN/ VỈ  12 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 22 vỉ VỈ/ M2 11.7 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 45 x 145 mm KÍCH THƯỚC VỈ  296 x 288 mm ĐỘ DÀY 7 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 24 kg  
  Thêm vào giỏ hàng-30%
 • INAX-355/GLM-2

  596.000850.000

  VIÊN/ VỈ  12 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 22 vỉ VỈ/ M2 11.7 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 45 x 145 mm KÍCH THƯỚC VỈ  296 x 288 mm ĐỘ DÀY 7 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 24 kg  
  Thêm vào giỏ hàng-30%
 • INAX-355/GLM-3

  596.000850.000

  VIÊN/ VỈ  12 Viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 22 vỉ VỈ/ M2 11.7 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 45 x 145 mm KÍCH THƯỚC VỈ  296 x 288 mm ĐỘ DÀY 7 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 24 kg  
  Thêm vào giỏ hàng-30%