• Nơi nhập dữ liệu

    V41

    3.480.000

    HỆ THỐNG XẢ  Xả thẳng LƯỢNG NƯỚC XẢ  6L/3L CÔNG NGHỆ XẢ  Xả đẩy-hút CÔNG NGHỆ MEN  Men Nano nung diệt khuẩn MÀU SẮC  Trắng
    Thêm vào giỏ hàng