• INAX-255/PPC-123

  740.000

  VIÊN/ VỈ 18 viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 22 vỉ VỈ/ M2 11.2 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 95 x 45 mm KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300 mm ĐỘ DÀY 7.0 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 23.5 kg  
  Thêm vào giỏ hàng
 • INAX-255/PPC-209

  740.000

  VIÊN/ VỈ 18 viên VIÊN HOẶC VỈ/ THÙNG 22 vỉ VỈ/ M2 11.2 vỉ KÍCH THƯỚC VIÊN 95 x 45 mm KÍCH THƯỚC VỈ 300 x 300 mm ĐỘ DÀY 7.0 mm LOẠI GẠCH Dạng Mosaic KHỐI LƯỢNG THÙNG 23.5 kg  
  Thêm vào giỏ hàng